HOME

Frank van Dalen is een Nederlandse politicus en momenteel voorzitter van de Stichting Politieke Academie.

Frank van Dalen is geboren in Hintham op 18 februari 1969. Hintham is een dorpje in de Brabantse gemeente ’s-Hertogenbosch. Hij is opgegroeid in Schaijk, eveneens gelegen in Noord-Brabant. Frank van Dalen woonde daar met zijn twee zussen en ouders. Hij ging in Oss naar de middelbare school en volgde het atheneum op het Maaslandcollege. Deze opleiding heeft van Dalen afgerond in 1988. Tijdens het atheneum was Frank lid van de jongerenpartij van de VVD, hoofdredacteur van de schoolkrant ‘De Vierde Druk’ en eigenaar van twee bedrijven.

Frank van Dalen

Frank van Dalen

Opleiding

In 1988 startte Frank van Dalen met zijn studie in Eindhoven. Daar studeerde van Dalen Technical Computer Science tot 1995. Frank heeft tevens een master gedaan op de Haya van Somerstichting. Daar leerde Frank onder andere over politieke communicatie en media en politieke strategieen. Daarnaast heeft van Dalen een opleiding gevolgd over leidinggeven op de Gazing Performance Global. Dit deed hij van 2002 tot 2005.

Carrière

Vanaf 1997 was Frank van Dalen Managing Director bij Gazing Performance Systems Nederland BV tot 2006. Frank hield zich daar vooral bezig met projectontwikkeling en kleinschalige investeringen op het gebied van onroerend goed. In 2006 wordt Gazing Performance verkocht.
In 2005 werd Frank van Dalen accountmanager bij Procter & Gamble. Hier ontwikkelde van Dalen de thuisbezorgservice voor de keten Ahold. Hierbij zijn onder andere de drogist Etos en de supermarkt Albert-Heijn aangesloten.

In 1986 startte Frank van Dalen bij de VVD. Frank heeft verschillende functies uitgeoefend bij deze politieke partij. Zo was van Dalen vicevoorzitter van de JOVD, hoofdredacteur van het politiek blad LEF, bestuurslid van KC-Tilburg, lid van de Stuurgroep Haya van Somerenstichting, lid van de partijcommissie Onderwijs en Cultuur, campagneleider van de VVD Amsterdam, lid van de Visiecommissie VVD Amsterdam, lid van de stadsdeelraad Westerpark en lid van de Gemeenteraad VVD Amsterdam. Deze functies heeft hij vervuld in de periode van 1986 tot 2009. Sinds 2013 is hij lid van de partijcommissie Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Handel, waarbij hij een adviserende en ondersteunende taak uitoefent op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel.

Tijdens de periode dat Frank gemeenteraadslid was van de VVD Amsterdam, heeft hij het ‘Masterplan Deregulering’ opgesteld. Dit deed hij samen met Marja Ruigrok. Frank van Dalen zette zich onder meer in voor meer delegatie van de overheid en minder regels en controle. Ook heeft Frank het programma ‘Economische structuurversterking Amsterdam Gay Capital’ gemaakt. Dit deed Frank van Dalen in samenwerking met de Partij van de Arbeid. Daarnaast heeft Frank zich ingezet voor de bestrijding van leegstand kantoren, de verzelfstandiging van de Haven, de toekomst van het Marineterrein en het kraken in Amsterdam.

Vanaf november 2012 is Frank van Dalen voorzitter van de Politieke Academie. De academie biedt ondersteuning aan politici en bestuurders door bepaalde ontwikkelingsprogramma’s aan te leveren, probeert de burger en de politiek dichter bij elkaar te brengen door bepaalde ontmoetingen te organiseren en beoogt maatschappelijke discussie te stimuleren door onder andere bepaalde campagnes te organiseren.

Nevenfuncties

Van Dalen werd in 1991 voorzitter van Groep2000/ISO, waardoor hij zich op jonge leeftijd al inzette voor de behartiging van de belangen van studenten. In 1992 werd hij tevens bestuurslid van het InterstedelijkStudentenOverleg.

Sinds 1997 is Frank van Dalen werkzaam op het gebied van Gay & Lesbian Marketing. Sinds 2006 is Frank bestuurslid van OUT Media, waar hij zich onder andere bezig houdt met Gay & Lesbian Marketing strategieën en advies. Van 2005 tot 2008 is van Dalen voorzitter bij COC, een organisatie die zich inzet voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Gelijke rechten en sociale acceptatie zijn een van de belangrijkste uitgangspunten van de organisatie.

Van 2006 tot 2010 is Frank van Dalen tevens voorzitter van de Stichting Progay, een organisatie die zich inzet voor de belangen van homoseksuelen en lesbiennes.
Sinds 2012 is Frank van Dalen voorzitter van de LGTBI-praktijkgroep. Deze functie oefent hij nog steeds uit.

Publicaties

Frank van Dalen heeft ook een boek gepubliceerd. Op 18 november 2014 komt er een boek uit dat betrekking heeft op de opkomst van de bevolking bij de verkiezingen. De titel van het boek is ‘Meer mensen naar de stembus – Hoe de overheid de opkomst bij verkiezingen kan verhogen.’ Zowel gemeenten, provincies als waterschappen worden geadviseerd over het verhogen van de opkomst bij de verkiezingen. Frank van Dalen schreef het boek samen met Joost Smits en Aart Paardekooper.

In mei 2015 wordt er door de Politieke Academie een zogenaamde uitslagenkaart uitgebracht, waardoor het duidelijk wordt welk kiezersgedrag er per gemeente geldend is. Frank van Dalen en Joost Smits hebben hierop gereageerd; ‘de bevolking die gebruik maakt van hun stemrecht stemmen meestal op de politieke partij en verschuivingen zie je niet snel. In rijkere buurten stemt de bevolking dan ook vaker op de VVD. De VVD heeft een sterke electorale positie, aldus Frank van Dalen. Van Dalen denkt dat dit komt door het feit dat de VVD-kiezer het gevoel heeft dat hij of zij nergens anders op kan stemmen.’