HOME

Jeanine is een Nederlandse politica en vervult haar functie bij de Volkspartij voor de Vrijheid en Democratie (VVD). Ze is minister van Defensie in het kabinet Rutte II.

Jeanine werd geboren in Heerlen op 7 april 1973. Ze groeide op in Bodegraven en woont momenteel in Nederhorst den Berg. Ze is getrouwd in 2003 met Erik-Jan Hennis en heeft een stiefzoon.

Na haar middelbare school te hebben afgerond in Gouda, heeft ze de beroepsopleiding HBO Europese Administratie gevolgd bij de European Secretarial Academy in Utrecht.

Jeanine Hennis-Plasschaert

Jeanine Hennis-Plasschaert

Carrière

Jeanine start haar carrière in 1995 bij de Europese Commissie in Brussel. Daarna werkt ze in Riga voor de Europese Commissie, van 1998 tot 2000. Na deze functie gaat zij aan de slag bij KPMG, waar zij een adviserende functie heeft over subsidies. Dit doet Jeanine van 2000 tot 2002. Tot 2004 was Jeanine werkzaam als politiek assistent van het College van Burgemeesters &Wethouders in Amsterdam. In die periode is zij in contact gekomen met Mark van der Horst, wethouder van de VVD. In 2004 werd Jeanine verkozen tijdens de verkiezingen om haar functie te vervullen bij het Europees Parlement, met ruim 44.000 stemmen. Ten gevolge hiervan werkt Jeanine bij het Europees Parlement van 2004 tot 2010, ten behoeve van de VVD. Tijdens deze periode is Jeanine lid van de commissie vervoer en toerisme en de commissie burgerlijke vrijheden, binnenlandse zaken en justitie. In 2010 start Jeanine bij de Tweede Kamer voor de VVD na het behalen van ruim 37.000 stemmen. De nadruk van de huidige functie van Jeanine ligt vooral op het gebied van veiligheid, politie, gelijke behandeling en rampen- en crisisbestrijding. In 2012 wordt Jeanine wederom verkozen en behaalt zij bijna wederom 40.000 stemmen. Op 5 november 2012 wordt Jeanine benoemd tot eerste vrouwelijke minister van Defensie in het kabinet-Rutte-Asscher, waarmee ze de taak overneemt van Hans Hillen.

Nevenfuncties

Naast haar politieke werk maakte Jeanine zich hard voor het Comité van Aanbeveling VrouwenPower. Momenteel is ze ambassadeur van de Vereniging voor Hulpverleners en lid van de Raad van Advies van Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht. Ook is ze lid geweest van het dagelijks bestuur van de VVD Bestuurdersvereniging.

Prestaties

In 2010 wordt Jeanine benoemd tot Europarlementariër van het Jaar door het politieke tijdschrift de ‘European Voice’. In hetzelfde jaar krijgt ze een staande ovatie van het Europees Parlement, op het moment dat ze een meerderheid van de stemmen weet te verkrijgen voor de verwerping van het SWIFT-akkoord. In december 2012 krijgt Jeanine de prijs voor Politiek Talent van het jaar 2012 namens de Nederlandse parlementaire pers.

Weigerambtenaar

Jeanine zet zich in voor een gelijke behandeling en voor gelijke rechten voor homoseksuelen. In 2011 stond Jeanine erg in de belangstelling, toen de VVD voor het behoud van de zogenaamde weigerambtenaar stemde, een ambtenaar die weigert om homoseksuele koppels te trouwen. Dit deed de VVD voor het belang van de coalitie. Het CDA en de SGP waren, in tegenstelling tot de PVV en VVD, voor het behoud van de weigerambtenaar. Echter stemde de PVV onverwachts tegen. Het CDA en de SGP vinden het bestaan van gewetensbezwaren voldoende voor het weigeren van het trouwen van homoseksuele koppels. Jeanine was (met de VVD) van mening dat de vrede beter bewaard kon blijven in de Tweede Kamer, hetgeen heeft geleid tot grote ontevredenheid van de Nederlandse politica.