HOME

Khadija Arib is geboren op 10 oktober 1960 in Hedami in Marokko.

Khadija Arib

Khadija Arib

Persoonlijk

Toen ze 15 jaar oud was verhuisde ze samen met haar moeder naar Nederland in het kader van een gezinshereniging. Haar vader werkte namelijk al een aantal jaar in Nederland. Na de middelbare school ging ze aan de sociologie studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte Khadija Arib lange tijd als maatschappelijk werker en later ook als beleidsmedewerker en coördinator bij de gemeente Amsterdam. Ook is ze onderzoeker geweest bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en doceerde ze methodiekontwikkeling aan de Hogeschool van Amsterdam.

Van Tweede Kamerlid naar voorzitter

Khadija Arib is al sinds 1998 parlementslid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Tijdens haar carrière als Tweede Kamerlid hield ze zich met name bezig met volksgezondheid, zedendelicten, mensenhandel en de positie van de vrouw. Zij was onder andere (mede) verantwoordelijk voor het initiatief om een Kinderombudsman aan te stellen en het voorstel om onnodige babysterfte tegen te gaan. Tevens was Khadija Arib tussen november 2010 en november 2012 voorzitter van de algemene commissie Jeugdbeleid van de Tweede Kamer.
In september 2012 stelde Khadija Arib zich kandidaat voor voorzitter toen Geri Verbeet besloot haar taken neer te leggen. Helaas verloor ze in de stemronde het van Anouchka van Miltenburg en werd ze eerste ondervoorzitter. Toen Van Miltenburg stopte als Tweede Kamervoorzitter, nam Khadija Arib haar taken waar. Uiteindelijk werd ze op 16 januari 2015 gekozen als de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer.

Publicaties

In totaal heeft Khadija Arib drie boeken gepubliceerd. Haar eerste boek schreef ze samen met Essa Reijmers en bracht ze uit in 1992. Het boek heet ‘Marokkaanse vrouwen in Nederland’ en beschrijft hoe Marokkaanse vrouwen zich hebben ontwikkeld in de afgelopen tien jaar, hierbij wordt er aandacht besteed aan thema’s zoals onderwijs, werk, opvoeding et cetera. In 2009 bracht Khadija Arib haar tweede boek, genaamd ‘Couscous op zondag: een familiegeschiedenis’, uit. In haar boek vertelt ze aan de hand van haar eigen ervaring toen ze als 15-jarig meisje vanuit Marokko naar Nederland emigreerde hoe gezinnen zoiets ervaren, hoe het leven in twee verschillende culturen soms erg verwarrend en komisch kan zijn en legt de nadruk op hoe immigrantenvrouwen zo’n verandering ervaren. Haar laatste boek bracht Khadija Arib in 2011 uit, ‘Allah heeft ons zo gemaakt: liefde tussen vrouwen’. Hierin snijdt ze het lastige onderwerp van homoseksualiteit binnen de islam aan.