HOME

Lodewijk Asscher is een bekende Nederlandse politicus. Hij is lid van de Partij van de Arbeid en minister Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Lodewijk is geboren op 27 september 1974 in Amsterdam. Hij is van Joodse afkomst en opgegroeid in de Pijp te Amsterdam. De minister heeft een vrouw en drie kinderen en woont momenteel in Amsterdam.

Lodewijk Asscher

Lodewijk Asscher

Studie

De minister heeft zijn gymnasiumdiploma behaald aan het Sorghvliet in ´s-Gravenhage, waarna hij zijn propedeuse Psychologie behaalde in 1995 aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde Nederlands recht in de periode van 1995-1998 aan dezelfde universiteit en promoveerde daar tevens op het gebied van Communicatiegrondrechten in 2002.

Carrière

Na zijn studie blijft Asscher werkzaam op de Universiteit van Amsterdam als onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht, van 1998-2006. Ook geeft hij vanaf 2002 college aan de studenten van de universiteit. Van 2002 tot 2006 is Lodewijk lid van de gemeenteraad van Amsterdam namens de Partij van de Arbeid. In 2006 wordt hij benoemd als wethouder van economische zaken, financiën, onderwijs, inburgering en jeugd te Amsterdam. Vanwege het aftreden van Job Cohen mag Lodewijk van 23 maart 2010 tot 7 juli 2010 waarnemend burgemeester zijn in Amsterdam. Eberhard van der Laan nam het burgemeesterschap van hem over. Na deze periode wordt hij wethouder van financiën, jeugdzaken, educatie en Project 1012. Sinds 5 november 2012 is Lodewijk minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Hij vervult deze functie in het kabinet-Rutte-Asscher.

Doelen

De minister zet zich in voor een goede kinderopvang in Nederland en streeft ernaar de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Kindregelingen, kinderopvang, toezicht en inspectie vallen dan ook onder de verantwoordelijkheid van minister Asscher. Ook het bevorderen van werkgelegenheid en het tegengaan van werkloosheid is een taak van de minister. Het inkomensbeleid, het arbeidsmarktbeleid, ontslagregelingen, de arbeidsverhoudingen, werknemersverzekeringen, arbeidsomstandigheden en inspectie en gelijke behandeling van werknemers vallen dan ook onder de portefeuille Lodewijk. Daarnaast bevordert de minister de integratie en inburgering van immigranten. Lodewijk Asscher speelt goed in op de recente gebeurtenissen in Frankrijk rondom de vrijheid van meningsuiting en is van mening dat de vrijheid van meningsuiting bij de inburgering meer aandacht moet krijgen. Asscher wilt in de inburgeringscursus benadrukken dat het recht op de vrijheid van meningsuiting van groot belang is voor de Nederlandse democratische rechtsstaat. Asscher gaat onderzoeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn.

Publicaties

Tijdens zijn promotie heeft Lodewijk verschillende publicaties geschreven die betrekking hebben op de vrijheid van meningsuiting. In samenwerking met de heer Dommering heeft hij een verzameling essays gebundeld, die betrekking hebben op de interactie tussen het recht en technologie en de normatieve rol van de informatietechnologie. De essays concentreren zich op het reguleren van menselijk gedrag in informatie en communicatie technologie en de vraag of het mogelijk is om informatietechnologie als alternatief voor wettelijke regelgeving te gebruiken. In 2006 schrijft Asscher in samenwerking met de heer Dommering, professor van Eijk en de heer Franken van Bloemendaal het artikel ‘Het redactiestatuut bij dagbladen’.