HOME

Bert Bruggink is financieel directeur van de Rabobank. Deze functie vervult hij vanaf 2004. Bert is geboren in 1963 te Onstwedde, Groningen. Bert is getrouwd en heeft twee kinderen.

Bert heeft de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Technische Hogeschool Twente in Enschede gevolgd in de periode van 1981-1986.

Bert Bruggink

Bert Bruggink

Carrière

Van 1986 tot 1988 heeft Bert de functie van (senior) medewerker bij het directoraat CABI uitgeoefend. Van 1988 tot 1993 was hij Senior medewerker van de stafeenheid Administratie en Bestuurlijke Informatie van het Werkgebied Aangesloten Banken, ABI-WAB. In 1994 is Bert gestart bij de Rabobank als Hoofd van de stafeenheid Control Centraal Bankbedrijf, later werd deze afdeling Control Rabobank International genoemd. Van 1997 tot 1998 was Bert CFO, Chief Financial Officer, bij de Rabobank in Londen. Deze functie vervulde hij tot 1998, waarna hij Hoofd van het directoraat Control Rabobank Groep werd. Bert vervulde van 2004 tot 2014 de functie als Chief Financial Officer en was daarmee lid van de raad van bestuur Rabobank Nederland. Momenteel vervult hij de functie als Chief Financial & Riskmanagement Officer bij de Rabobank en is daarmee nog steeds lid van de raad van bestuur van de Rabobank.
Naast Bert Bruggink zijn Wiebe Draijer (CEO), Ralf Dekker, Berry Marttin, Jan van Nieuwenhuizen en Rien Nagel bestuursleden van de Rabobank Nederland.

Nevenfuncties

Naast de functie als financieel directeur vervult Bert diverse andere functies, zoals: Commissaris Rabo Wielerploegen, Commissaris Rova, Commissaris FMO, Lid van de Raad van Toezicht Isala Klinieken en Commissaris van Robeco.

Tevens geeft Bert college aan de Universiteit Twente en is hij hoogleraar Financieel Management en bedrijfseconomie. In 2014 werd hij Commissaris van de Frieslandbank.

De Liborfraude

In 2014 kwam de Rabobank negatief in het nieuws door de Liborfraude, waar dertig Rabobank medewerkers bij waren betrokken. Het Libortarief wordt vastgesteld door een samenwerkingsverband van zestien internationale banken. Bedrijven en financiële instellingen verstrekken elkaar leningen op basis van dit tarief. Het Libortarief werkt door in de leningen die de Rabobank verstrekt.

De Rabobank heeft in oktober 2013 een boete moeten betalen van 774 miljoen euro, omdat de bank betrokken was bij deze fraude en volgens de Amerikaanse en Britse toezichthouders het Libortarief ongunstig heeft beïnvloedt door valse data aan te leveren.

In november 2014 wordt bekend dat het Gerechtshof te ’s-Gravenhage alsnog onderzoekt of de Rabobank vervolgd kan worden voor de Liborfraude. In dit geval, kan het functioneren van het zittende bestuur van de Rabobank, waaronder Bert Bruggink, in die periode worden onderzocht door het Openbaar Ministerie. Piet Moerland, toenmalig bestuursvoorzitter, nam ontslag vanwege de fraude.

Hoewel 2014 in het teken van de Liborfraude stond, wil de Rabobank daar definitief afscheid van nemen in 2015. Bert Bruggink heeft de crisis bij de Rabobank overleefd en verzekert de Nederlandse bevolking dat de bank de nadelige gevolgen van deze periode buitengewoon serieus heeft genomen en momenteel op de goede weg in het verwerkingsproces is. Volgens Bert heeft iedereen zijn eigen crisis gehad. Het economische dieptepunt ligt achter de Rabobank en op dit moment maakt hij zich geen zorgen over aanvullende boetes.