HOME

Adrienne Bloem is actief in de publieke sector. Ze heeft onder meer ervaring opgedaan bij de gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Heemskerk en de veiligheidsregio Kennemerland.

Adrienne Bloem is te omschrijven als een strategische en analytische zakenvrouw met oog voor vertaling naar concrete acties.

Adrienne Bloem

Adrienne Bloem

Loopbaan bij de gemeente

Na de studie Organisatiesociologie aan de universiteit van Leiden te hebben afgerond gaat Adrienne Bloem in 1993 aan de slag bij de gemeente Haarlemmermeer, eerst als milieubeleidsmedewerker, daarna als organisatieadviseur bij de sector Vergunningen en Handhaving en vervolgens bij de sector Beheer. Na tien jaar te hebben gewerkt bij de gemeente Haarlemmermeer, stapt ze in 2003 over naar de gemeente Heemskerk, hier begint ze met een functie als organisatieadviseur. Haar taken bestonden onder andere uit het begeleiden van cultuur- en organisatieveranderingen, het opzetten van een strategisch HR-beleid, het opstellen van een management-ontwikkelprogramma en coaching. In 2009 wordt ze bureauhoofd Buurtgericht werken. In deze functie geeft ze leiding aan vijftien medewerkers en werkt ze aan een verbetertraject op het gebied van personele bezetting, communicatie en samenwerking. Na twee jaar verandert ze intern van functie naar bureauhoofd Leefomgeving. In deze hoedanigheid geeft ze leiding aan vijfentwintig medewerkers, twee coördinatoren en aan het samengevoegd bureau dat bestaat uit de twee bureaus Buurtgericht Werken en Vergunningverlening en Handhaving. Tevens is ze onderdeel van het gemeentelijk managementteam, waar ze een bijdrage levert aan de strategische ontwikkeling. In 2013 wordt Adrienne Bloem benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur. In deze eindverantwoordelijke functie stuurt zij onder andere op de veranderprogramma’s leanmanagement en digitalisering, kwaliteitsontwikkeling medewerkers en management en mobiliteit van personeel. Daarnaast stuurt ze op de doorontwikkeling van persoonlijk leiderschap van management en medewerkers, professionalisering van de organisatie, het verzelfstandigen van een gemeentelijk organisatieonderdeel (muziekschool) en het versterken van de regionale samenwerking .

Huidige functie

In het voorjaar van 2017 neemt Adrienne Bloem afscheid van de gemeente Heemskerk en gaat aan de slag als interim manager ICT, Huisvesting & Facilitaire zaken in de veiligheidsregio Kennemerland. Hier geeft ze leiding aan drie teamleiders en zorgt ze voor het optekenen van beeld van de drie teams. Tevens geeft Adrienne Bloem advies over de toekomstige koers, (in)richting en positionering van de afdeling en de drie teams. Het aansturen van een aantal organisatiebrede projecten, zoals het implementeren van een servicedesk voor het facilitair bedrijf, het implementeren van zaakgericht werken, het voorbereiden van de overdracht (eigendom en beheer) van locaties en diverse aanbestedingstrajecten op het gebied van facilitaire zaken behoort ook tot haar taken.

Persoonlijk

Adrienne Bloem wordt geboren op 18 april 1968 in Haarlem, ze zit op het gymnasium en na schooltijd werkt ze in de zorg en als brugwachter bij de gemeente Haarlem. Na het gymnasium verhuist ze naar Leiden om Organisatiesociologie te studeren. Tijdens haar studententijd is ze lid van Studentenroeivereniging Asopos de Vliet als vice-praeses. Op dit moment woont Adrienne Bloem in Haarlem. Ze heeft twee kinderen die uitwonend en studerend zijn.