HOME

Bert Koenders is de huidige minister van Buitenlandse Zaken van de Nederlandse regering. Hij werd geboren op 28 mei 1958 in Arnhem.

Bert Koenders

Bert Koenders

Over Bert Koenders

Na het behalen van zijn vwo-diploma aan het Carolus Culsius College in Zwolle ging hij Politieke en Sociale Wetenschappen studeren aan de Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam. Hier behaalde hij in 1983 cum laude zijn doctoraal examen. Tevens behaalde hij zijn mastertitel aan de John Hopkins University in Bologna en Washington, waar hij Economics and African Studies studeerde.

Loopbaan

Bert Koenders heeft voor zijn huidige functie als minister van Buitenlandse Zaken al een rijke politieke loopbaan bewandeld. Vlak nadat hij zijn studie had afgerond ging hij aan de slag als persoonlijk medewerker van een aantal kamerleden van de Tweede Kamer. Uiteindelijk werd hij coördinerend beleidsmedewerker buitenlands beleid binnen de PvdA-fractie van de Tweede Kamer. Dit deed hij tot 1993. In 1993 en 1994 was Bert Koenders werkzaam bij de Verenigde Naties, waar hij optrad als politiek adviseur in Mozambique, Zuid-Afrika en Mexico. Daarna vertrok hij naar Brussel om bij de Europese Commissie te gaan werken, hier hield hij zich bezig met de Europese buitenlandse politiek. In 1997 keerde Bert Koenders terug naar de Tweede Kamer, dit keer als kamerlid in opvolging van de verongelukte Maarten van Traa. Tijdens zijn tijd als kamerlid hield hij zich voornamelijk bezig met buitenlandse zaken, zoals de missies in Irak en Afghanistan. Tevens was hij lid van de enquêtecommissie Srebrenica. In 2007 verliet Bert Koenders het parlement en werd hij minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet Balkenende IV. Dat kabinet viel uiteindelijk in 2010 omdat Bert Koenders en Wouter Bos, destijds minister van Financiën, niet akkoord gingen met een verlening van de missie in Uruzgan. Hieropvolgend werd Bert Koenders in 2011 speciaal vertegenwoordiger in Ivoorkust van secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties. Dit bleef hij tot 2013, waarna hij meteen aan de slag ging in Mali als ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties en hoofd van de stabilisatiemissie MINUSMA. In 2014 keerde Bert Koenders wederom weer terug naar Den Haag, waar hij werd benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken van het kabinet Rutte II.
In de tussentijd is Bert Koenders ook werkzaam geweest in het universitair onderwijs. Zo was hij tussen 1987 en 1993 adjunct-hoogleraar aan de Webster University in Leiden. Tevens was hij tussen 2000 en 2002 visiting professor internationale betrekkingen bij de John Hopkins University in Bologna.