HOME

Charles Ratelband is vijfde generatie ondernemer. Vanuit zijn passie voor natuur en ondernemerschap heeft hij WindShareFund opgericht, een beleggingsmaatschappij in duurzame energie waaronder windmolenparken in Duitsland.

Charles Ratelband

Charles Ratelband

Windenergie

Charles Ratelband: “WindShareFund is onder meer ontstaan met het idee om de verbranding van fossiele brandstoffen tegen te gaan, zodat het klimaat minder negatief wordt beïnvloed en in balans blijft.” In 2011 besloot Charles Ratelband een onderneming op te richten waarmee hij een positieve invloed kan hebben op de klimaatverandering door middel van CO2-reductie. Uiteindelijk besloot hij dat hij beleggingsfondsen wilde realiseren waarbij er geïnvesteerd wordt in windmolenparken. “Ik heb gekozen voor windenergie. Er zijn natuurlijk genoeg andere duurzame energiebronnen, zoals zonne- en waterenergie en biomassa, maar ik heb voor windmolens gekozen omdat ik denk dat ik daarmee de meeste impact kan hebben. Met één windturbine kan er evenveel energie opgewekt worden als met één hectare zonne-energie, daarom denk ik dat windenergie efficiënter is. We hebben daardoor sneller meer impact op de energietransitie. Maar vanzelfsprekend is alle energieopwekking uit duurzame bronnen meer dan welkom en bovendien noodzakelijk.”

WindShareFund

In 2011 is het idee voor WindShareFund ontstaan en vanaf dat moment is er hard gewerkt om dit idee om te zetten in een concreet plan. “Ik sprak met verschillende ondernemers en professionals op het gebied van duurzame energie. Na veel kennis en nieuwe inzichten te hebben vergaard, ging in 2013 het balletje uiteindelijk snel rollen. We waren ons ervan bewust dat als we zoveel mogelijk mensen mee wilden laten doen, we de drempel om in te stappen laag moesten houden. We wilden fondsen creëren waarbij zowel particulieren als bedrijven konden investeren, al vanaf vijfhonderd euro. In 2015 werd het eerste fonds WindShareFund I gestart, wat direct een succes bleek te zijn: binnen een half jaar was dit fonds volgetekend.” Vervolgens werd in 2016 het tweede fonds geopend en in 2017 het derde fonds. In deze drie fondsen participeren tezamen meer dan duizend deelnemers. De drie fondsen vertegenwoordigen een belegd vermogen van in totaal een kleine 25 miljoen euro.

Toekomst

Charles Ratelband is op dit moment bezig met het groter, beter en slagvaardiger maken van WindShareFund. Waarbij de nadruk ligt op uitbreiding in Nederland, maar vooral ook op Europese expansie. Hij wil graag Europese fondsen gaan realiseren, in eerste instantie vooral gericht op deelnemers uit België, Luxemburg en Frankrijk. “Hiervoor moeten we eerst de benodigde vergunning verkrijgen en hier zijn we op dit moment dan ook druk mee bezig.” Zodra deze vergunning binnen is, wil Charles Ratelband het belegde vermogen van het bedrijf binnen vijf jaar vertienvoudigen naar 250 miljoen euro. Zijn werk is zijn passie en daarom hoopt hij over een paar jaar nog net zo’n gelukkig en plezierig mens te zijn als nu. “De scheidslijn tussen mijn werk en privéleven is niet zo duidelijk. Ik haal veel voldoening uit mijn werk en ik hoop een steeds grotere bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie en het tegengaan van klimaatverandering, zodat ik met een voldaan gevoel kan genieten van mijn wandelingen door de natuur. Want uiteindelijk zijn wij de generatie die daadwerkelijk iets kan doen aan het behoud van die natuur in zijn huidige vorm.”