HOME

Cor van Erp is een gewezen vastgoedondernemer. Zijn ondernemersskills gebruikt hij om vandaag de dag op projectbasis andere ondernemers, vaak ook vastgoedondernemers, te ondersteunen.

Cor van Erp

Ondersteunen van vastgoedondernemers

Cor van Erp biedt ondersteuning aan vastgoedondernemers om toegevoegde waarde met het vastgoedproject te creëren en het te optimaliseren. Om topprojecten mogelijk te kunnen maken bekijkt Cor van Erp welke efficiënte factoren aan het vastgoedproject toegevoegd kunnen worden. Daarnaast voegt hij waarde aan het project toe door middel van bepaalde stedenbouwkundige invullingen en het optimaliseren van gebiedsontwikkelingen op basis van de toekomstige marktvraag, denk hierbij aan duurzaamheid, betaalbaarheid en mobiliteitsvraagstukken. “Door middel van mijn helicopterview scan ik welke partijen hierin vooruitstreven zijn. Deze kennis deel ik met partijen die hier oor naar hebben om topprojecten mogelijk te kunnen maken.” Cor van Erp ondersteunt en begeleidt voornamelijk vastgoedpartijen in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland, maar eventueel ook daar buiten.

Designbuild-wijze

De kennis die Cor van Erp gebruikt om vastgoedondernemers te coachen, heeft hij opgedaan in de periode dat hij zelf actief vastgoed ontwikkelde. De manier van werken van Cor van Erp kenmerkt zich door de designbuild-wijze: “Designbuild-wijze houdt in dat ik tijdens het ontwerp van het vastgoedobject kijk naar de behoeften van de toekomstige gebruikers en investeerders van het vastgoed. Hoe willen gebruikers bijvoorbeeld gehuisvest worden en waarin willen investeerders beleggen? Deze behoeften verwerk ik dan in het vastgoedproject.” Cor van Erp’s werkwijze kenmerkt zich ook door het proces transparant te maken. “Wanneer je het gehele proces transparant maakt door het ontwikkelings-, engineerings- en bouwproces volledig te integreren, zorg je ervoor dat alle betrokken partijen beter samenwerken waardoor je gezamenlijk het doel verwezenlijkt.” Deze aanpak wierp zijn vruchten af, want Cor van Erp realiseerde vastgoedprojecten voor grote namen, zoals Mercedes Benz, Heineken, Amgen, Ikea, McDonald’s, Nutricia en General Motors.

Toekomst vastgoedbranche

Cor van Erp heeft een duidelijk beeld van hoe de toekomst er binnen de vastgoedbranche uit moet zien: “Wat mij betreft blijven we betaalbaar bouwen. Eerst rekenen, dan tekenen! Daarnaast denk ik dat de bouwplaats de nodige aandacht nodig heeft en het bouwproces geoptimaliseerd kan worden, waarbij 3D-printen en fabrieksmatig bouwelementen maken een grote rol gaat spelen. Op deze manier kun je betaalbare huisvesting blijven realiseren.” Cor van Erp sluit niet uit dat hij naast de combinatie van het strategisch coachen van projecten en het ontwikkelen van concepten, ook betrokken zou kunnen zijn bij de realisatie van projecten.