HOME

Dorothé Lamers, geboren op 16 juni 1960 in Nijmegen, is ervaren in het bieden van (interim-) management, het verlenen van advies en het vervullen van toezicht-functies.

Dorothe Lamers

Dorothé Lamers

Over Dorothé Lamers

Momenteel is zij werkzaam binnen de gezondheidssector en is als Senior Consultant verbonden aan Movimento, een adviesbureau dat zich specialiseert in advisering aan zorginstellingen. Daarnaast is zij tevens associé bij Boer & Croon en Edelenbosch Health en treedt zij regelmatig op als interim-manager en procesbegeleider voor bedrijven en organisaties binnen de zorgsector. Dorothé Lamers begeleidde onder andere Triade/Vitree in 2015, fungeerde als interim-directeur van Dance4Life in 2015 en was zowel adviseur als procesbegeleider van MEE Zuidoost Brabant in 2016.

Opleiding

In 1981 begon Dorothé Lamers aan de opleiding Pedagogiek aan de Pedagogische Academie in Nijmegen en aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Uiteindelijk besloot Dorothé Lamers toch een andere weg in te slaan en begon in 1988 aan de opleiding Personeelsmanagement aan de Sociale Academie Arnhem. Toen ze hier met succes was afgestudeerd, begon ze daarna aan de opleiding Bedrijfskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar ze tevens haar doctoraal examen behaalde.
In 2011 en 2013 volgde Dorothé Lamers de pre-masters Strategische Innovatie in ‘cure’ en ‘care’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en Succesvol Besturen van Ziekenhuizen aan de Sioo in Utrecht.

Loopbaan

Nadat Dorothé Lamers de opleiding Personeelsmanagement had afgerond, ging ze aan de slag bij verschillende publieke instanties, zoals Verpleeghuis St. Elisabeth, de gemeente Nijmegen en GGD Nijmegen. Binnen deze organisaties hield zij zich met name bezig met personeelszaken en werd uiteindelijk zelfs Hoofd P&O bij de GGD Nijmegen. Tevens was zij in die periode nauw betrokken bij de privatisering van de Gemeentelijke Accountantsdienst en verbond zij zich aan MCP Adviesbureau, via waar zij bedrijven van advies voorzag.
Het bedrijfsleven lonkte steeds meer, wat ertoe leidde dat Dorothé Lamers tussen 1995 en 1996 bij Arbeidsadviescentrum Werkenrode bedrijfsdirecteur werd. Daarna, in 1996, werd zij plaatsvervangend directeur en lid van de directie bij de IBN-groep. Dorothé Lamers focuste zich hier met name op de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking.
In 2001 verruilde Dorothé Lamers de zorgsector voor de onderwijssector. Via Boer & Croon begeleidde verschillende onderwijsinstellingen bij transities en grote projecten. Daarnaast was ze tevens directeur en lid van het College van Bestuur van verschillende (voorlopers van) locaties van Hogeschool InHolland. Tussen 2005 en 2010 was Dorothé Lamers voorzitter van het College van Bestuur van het ROC Rijn IJssel.