Hellen Aartsen

Hellen Aartsen is oprichtster en tevens voorzitter van de stichting Aartsen Kids Foundation. De stichting staat voor het geven en creëren van zelfvertrouwen, het gevoel van eigenwaarde en welzijn van kinderen.

Hellen Aartsenfruit kids foundation
aartsenfruit kids foundation

Ook wil Hellen Aartsen met de stichting kinderen het belang van goede voeding en een gezonde levensstijl uitleggen, zodat zij later bewustere en betere keuzes maken.

Aartsen Kids Foundation

Aartsen Kids Foundation werd opgericht in 2007 naar aanleiding van het honderdjarige jubileum van AGF-importbedrijf Aartsen Breda B.V. De stichting helpt kinderen hun leven een positieve draai te geven ten behoeve van hun algeheel welbevinden. Binnen de stichting is Hellen Aartsen voorzitter van het bestuur. Ze houdt zich onder andere bezig met het opzetten van de projecten en het maken van afspraken met partners.

Bevordering emotioneel welzijn van kinderen

Onder de naam; ondersteunende projecten vallen diverse activiteiten waarmee Aartsen Kids Foundation kinderen een steuntje in de rug wil geven. Denk hierbij aan het mogelijk maken van een kinderfeestje, het sinterklaasfeest, een zomerkamp en kinderen voorzien van diverse schoolbenodigdheden met het project Busy Bee. De kinderen die in aanmerking komen voor bovengenoemde projecten worden door hulpverleners gesignaleerd en vervolgens bij Aartsen Kids Foundation aangemeld. Dit is om te voorkomen dat gezinnen worden aangedragen waar de hulp niet is gewenst. Hulpverlenende instanties zoals Centrum Jeugd en Gezin bieden de projecten aan. Hiermee worden veel gezinnen geholpen waarvoor bijvoorbeeld het vieren van een kinderfeestje niet vanzelfsprekend is.

Bewustwording

Naast de ondersteunende projecten bestaat er een belevingsproject, genaamd ‘Stoere Traktaties’. Hellen heeft de wens om kinderen op jonge leeftijd te inspireren en te enthousiasmeren over goede voeding. Met deze denkwijze is Aartsen Kids Foundation aan de slag gegaan en is het project ontwikkeld. Stoere Traktaties, bestaande uit 4 lessen, is bedoeld voor kinderen in de groep 4-5 van het basisonderwijs. Kinderen gaan spelenderwijs aan de slag en beleven de reis die groenten en fruit afleggen van ‘grond tot mond’.

Toekomstvisie

Het doel achter Aartsen Kids Foundation is bewustwording onder kinderen creëren over voeding, welzijn en natuur; dat natuur, welzijn en gezondheid met elkaar verbonden is. Hellen Aartsen zou graag willen dat deze visie in de toekomst vanzelfsprekend wordt. Daarnaast wil Hellen Aartsen zich in de toekomst blijven ontwikkelen en inspelen op de hedendaagse gebeurtenissen. Daardoor staat ze altijd open voor nieuwe ideeën.

Meer mensen in het nieuws

Volledig overzicht