Jos Maessen

Jos Maessen is een gedreven en resultaatgedreven transitiemanager met een passie voor een overheid die luistert naar burgers en ondernemers.

Jos Maessen
Jos Maessen

Al ruim 35 jaar heeft Jos Maessen zich in verschillende functies, vanuit verschillende invalshoeken, ingezet voor de passie om het als overheid steeds beter te doen, om steeds beter aan te sluiten bij de samenleving waar zij dienstbaar aan is.
De jongste prestatie die Maessen op dit vlak heeft geleverd is de functie waar hij momenteel in werkzaam is, directeur Dienstverlening gemeente Amsterdam. In deze rol heeft Maessen ‘Het Nieuwe Dienstverlenen’ van de gemeente Amsterdam ingericht. Het Amsterdamse model is volledig gebaseerd op de klant, de interactie die de klant heeft met de medewerker, en de medewerker zelf. In dat veld ligt het antwoord op de vraag wanneer je het als overheid goed doet. Daarom is het veld klant-medewerker de drager van de inrichting van de organisatie, processen, aansturing en informatiestromen. De gemeente Amsterdam heeft in drie jaar tijd de transitie doorgemaakt van traditioneel ingerichte dienstverlening naar Dienstverlenen-vanuit-de-klant. Het model is sinds 2017 volledig operationeel en heeft de klanttevredenheid op het moment van schrijven (febr 2017) omhoog gebracht van een gemiddelde over alle klantcontactkanalen van 6,7 in 2014 naar 7,4 in 2016.

Eerdere functies

Voordat Maessen vanaf 2014 de transitie naar Het Nieuwe Dienstverlenen in de gemeente Amsterdam in gang zette, vervulde hij het directeurschap van de toenmalige Dienst Dienstverlening en Facilitair Management. Ook in deze rol heeft Maessen een aantal grote veranderingen doorgevoerd zoals het inrichten van de inkoopfunctie en van duurzame facilitaire ondersteuning van de gemeente Amsterdam, en hij heeft de inrichting van een centrale eenheid facilitair voor de gehele stad voorbereid.
Verandermanager was Maessen eveneens verder terug in de tijd in de functie van Directeur Bestuurs en Managementondersteuning, waar hij het gemeentebrede besluitvormingssysteem Andreas heeft gerealiseerd. Binnen de Bestuursdienst van Amsterdam heeft Maessen eveneens de bedrijfsvoeringsfunctie heringericht.

Dat Maessen een passie heeft voor het openbaar bestuur is al vanaf het allereerste moment van zijn carrière een gegeven. Gestart als beleidsmedewerker bij de gemeente Woerden, hebben al zijn vervolgfuncties binnen verschillende inhoudelijke aandachtsgebieden, zowel in Woerden als later in Amsterdam – van milieuzaken, ruimtelijke ordening, grondzaken en bestuursondersteuning – de logische lijn gevolgd naar het veld van dienstverlening waar Maessen nu zit.

Educatie en inspiratie

Jos Maessen heeft ondermeer Bestuurskunde gestudeerd aan zowel de Bestuursacademie Zuid-Holland als aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is daarna nooit meer opgehouden met leren. Management-, verander-, effectiviteitstrainingen, werkend aan een proefschrift met als onderwerp Menselijk gedrag in Veranderingen, ontwikkelt Maessen zich voortdurend.
Ook de vervulling van een aantal onbezoldigde bestuursfuncties in overheidsbelangenorganisaties dragen bij aan ontwikkeling en inspiratie om volgend – en soms ook leading – te kunnen blijven aan de inzichten en theoretische ontwikkelingen in de vakgebieden van bestuurskunde en verandermanagement. Zo was Maessen tot voor kort bestuurslid van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en is nu lid van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) en lid van de Regieraad Dienstverlening, gelieerd aan het Bureau Digitale Overheid van de Digicommissaris.

In den beginne

Jos Maessen is geboren in Voorburg op 28 juli 1960, groeide op in Den Haag en Woerden. Naast zijn werk houdt Jos Maessen ervan om te koken, een goed boek te lezen, muziek te luisteren of een goede film te kijken.
Reizen sluit aan op het leergierige brein van Maessen; hij haalt bijzonder veel inspiratie uit hoe ambtenaren, studenten en vakgenoten de zaken aanpakken in collega-Europese landen, met Ierland als favoriet.

Meer mensen in het nieuws

Volledig overzicht