HOME

Jos Maessen heeft meer dan veertig jaar verschillende functies vervuld bij de gemeente Woerden, Amsterdam en Rotterdam. Tegenwoordig richt Jos Maessen zich op zijn studie Geschiedenis en zet hij zich in voor verschillende goede doelen.

Jos Maessen

Jos Maessen

Loopbaan

Jos Maessen heeft zich in verschillende functies, vanuit verschillende invalshoeken, ingezet voor zijn passie om het als overheid steeds beter te doen en om steeds beter aan te sluiten bij de samenleving waar zij dienstbaar aan is. Jos Maessen: “Mijn uitgangspunt is om aan te sturen op dienstverlening. Dienstverlening is de core business van de gemeente.”
De laatste functie van Jos Maessen was als programmamanager Datagedreven Werken. Hier zorgde hij ervoor dat vraag en aanbod bij elkaar kwamen op het gebied van kennis, kunde, opleidingen en capaciteit om datagedreven werken toe te passen binnen de gemeente Rotterdam. Daarvoor was hij directeur Dienstverlening bij de gemeente Amsterdam. In deze rol heeft Jos Maessen ‘Het Nieuwe Dienstverlenen’ van de gemeente Amsterdam ingericht. Het Amsterdamse model is volledig gebaseerd op de klant, de interactie die de klant heeft met de medewerker en de medewerker zelf.

Het Nieuwe Dienstverlenen

Voordat Jos Maessen vanaf 2014 de transitie naar Het Nieuwe Dienstverlenen in de gemeente Amsterdam in gang zette, vervulde hij het directeurschap van de toenmalige Dienst Dienstverlening en Facilitair Management.
Verandermanager was Jos Maessen eveneens verder terug in de tijd in de functie van Directeur Bestuurs- en Managementondersteuning. Daar heeft hij het gemeentebrede besluitvormingssysteem Andreas gerealiseerd. Binnen de Bestuursdienst van Amsterdam heeft hij ook de bedrijfsvoeringsfunctie heringericht.

Neoliberalisme

Jos Maessens manier van werken kenmerkt zich door zijn betrokkenheid bij burgers en ondernemers. En dit deed hij altijd met passie. De laatste jaren vindt Jos Maessen dat de manier van werken binnen de overheid is verschoven van het liberalisme naar het neoliberalisme. “Leidinggevenden zijn meer gaan aansturen op processen en targets. De focus ligt minder op de vraag: wat kunnen wij als overheid voor het land betekenen? En dat vind ik jammer”, laat Jos Maessen weten. “Ik vind al een lange tijd dat het sturingsmodel niet meer klopt maar ik zie geen kentering ontstaan. Die verandering heeft mijn motivatie wel tot stilstand gebracht. Daarom heb ik besloten om twee jaar geleden met prepensioen te gaan. Ik richt me nu op dingen die ik écht leuk vind.”

Niet stilzitten

Jos Maessen zit niet stil, ook niet nu hij met prepensioen is. Hij heeft altijd al geschiedenis willen studeren en daar heeft hij nu de tijd voor. In deeltijd volgt hij de studie Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. “Ik doe dit voor mijn eigen ontwikkeling. Ik wil de geschiedenis beter leren begrijpen en snappen waarom we als land bepaalde keuzes maken.” Daarnaast zet hij zich in voor verschillende goede initiatieven. Zo wil hij jongeren betrekken bij de politiek. Daarnaast wil hij door middel van een energiecorporatie de aanleg en het gebruik van zonnepanelen stimuleren én zet hij zich in voor de oorlogsslachtoffers van Oekraïne. “Samen met mijn vrouw zamelen we geld in en met dat geld kopen we tourniquets in, die we vervolgens naar Oekraïne versturen.”

Platteland

Voor zijn werk heeft Jos Maessen heel wat jaren in Amsterdam gewoond, maar de grote stad is eigenlijk niet aan hem besteed. Op het moment dat hij afscheid nam van zijn werk bij de gemeente, verhuisde hij ook naar het platteland van Ommen. “Ik woon nu in een buitengebied. We hebben een heerlijke tuin die we ombouwen naar een biologisch duurzame tuin. We kopen alleen nog maar biologisch duurzaam gekweekte planten.” Als Jos niet buiten te vinden is, dan verdiept hij zich in een van zijn geschiedenisboeken.

Volg Jos Maessen ook op Twitter.