HOME

Jos van Deursen heeft gedurende zijn carrière diverse maatschappelijk betrokken functies vervuld in het onderwijs en in het veiligheidsdomein. Dit doet hij zowel op interim-basis als in vaste dienst. Hij werkt daarbij uit naam van zijn eigen bedrijf: Van Deursen Interim-Management, Coaching en Advies.

Jos van Deursen

Jos van Deursen

Korpschef bij de politie

Jos van Deursen studeerde Bedrijfskunde aan de Koninklijke Militaire Academie met aansluitend een master Bedrijfseconomie (Universiteit van Amsterdam). Hij ging werken bij de Koninklijke Landmacht, waar hij verschillende functies vervulde. Deze lagen in het verlengde van zijn studie. In totaliteit werkt hij dertien jaar bij de Koninklijke Landmacht. Toen volgde een carrière switch naar de Nederlandse Politie.

Ook bij de politie vervult Jos van Deursen diverse functies en weet hij door te groeien. Zo start hij in 1996 als concerncontroller. In deze functie is hij onder andere verantwoordelijk voor financiën, kwaliteitszorg en planning en control. Een aantal jaar later wordt Jos van Deursen gevraagd door te groeien naar Directeur Bedrijfsvoering bij politieregio Gelderland-Midden. Deze kans pakt hij met beide handen aan, totdat hij niet veel later plaatsvervangend korpschef en daarna korpschef wordt.

Van Deursen Interim-Management, Coaching en Advies

In 2007 besluit Jos van Deursen voor zichzelf te starten. Van Deursen Interim-Management, Coaching en Advies wordt geboren. Via zijn eigen onderneming maakt Jos van Deursen kennis met de onderwijssector. Zo werd hij op interim-basis rector van verschillende middelbare scholen zoals het Stedelijk Gymnasium en het Lorentz Lyceum in Arnhem en het Niftarlake College in Maarssen. Ook was hij Lid College van Bestuur van de Hogeschool Windesheim en van de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 2019 wordt Jos van Deursen benaderd om vast in dienst te treden bij ROC Aventus. Hij wordt Voorzitter College van Bestuur van Aventus met scholen in Deventer, Apeldoorn en Zutphen.

Bestuurlijke functies

Ook vervult Jos van Deursen verschillende bestuurlijke functies. Deze sluiten goed aan op zijn werkend verleden. Zo is hij Lid van de Politieonderwijsraad en zit hij in de Raad van Toezicht bij @voCampus. Dit is een grote in Nijmegen gevestigde koepel voor voortgezet onderwijs, met veel aangesloten scholen. Ook is hij moderator bij Comenius Leiderschapsleergangen en ook Lid van Raad van Toezicht van Iriszorg. Dit is een instelling voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang voor jong en oud.