HOME

Sinds 2005 heeft Liane den Haan (1967) de dagelijkse leiding over ANBO. Eerst als algemeen directeur, en sinds 2012 als directeur-bestuurder.

Liane den Haan

Liane den Haan

Over Liane den Haan

Den Haan houdt niet van ‘op de winkel passen’, en heeft de afgelopen jaren heel hard gewerkt om van ANBO een moderne, toekomstbestendige belangenbehartiger voor senioren te maken.
Liane den Haan kan naar eigen zeggen niet tegen onrechtvaardigheid. Die drive leidde haar naar de politieacademie, waar ze uiteindelijk afgewezen werd door een stevige zichtafwijking. Vervolgens ging Liane den Haan verpleegkunde studeren, waaraan ze, los van stressbestendigheid en veel gevoel voor mensen, een grote liefde voor de zorg heeft overgehouden. Toch lonkte het bedrijfsleven, en is Den Haan na een korte rechtenstudie bedrijfskunde gaan studeren. Naast haar werk als directeur-bestuurder is Liane den Haan voorzitter van de raad van commissarissen van Fundis, een grote thuiszorgorganisatie in het Groene Hart en de Haagse regio.

De toekomst van ANBO

Invloed en zichtbaarheid, op landelijk én op lokaal niveau, dat zijn de belangrijkste ambities tot 2020. ANBO is gegroeid van een ouderenbond naar een belangenbehartiger voor huidige én toekomstige senioren, die solidariteit tussen de generaties wil bevorderen. Liane den Haan gaat met ANBO voor gedeelde belangen rond inkomen en pensioen, zorg en gezondheid, wonen en woonomgeving. En met bijna zes miljoen 50-plussers is er werk aan de winkel, zeker nu de regie steeds meer bij de burger zelf komt te liggen.
Mensen zijn steeds meer zélf verantwoordelijk voor zorg, hulp, ondersteuning en zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Burgers moeten voor elkaar klaarstaan in deze participatiesamenleving, en daarom ontwikkelt ANBO zich de komende jaren verder als kennis- en adviescentrum met een sterke focus op inkomen, gezondheid en wonen. Leden krijgen bij ANBO persoonlijke hulp en advies, eventueel aan de keukentafel. Naast goed getrainde medewerkers biedt ANBO hulp van geschoolde vrijwilligers die leden bijstaan wanneer zij hulp nodig hebben of uit sociaal isolement moeten komen. Koffieochtenden, sport en spel, voorlichtingsbijeenkomsten en museumbezoek, (dag)reizen. Het is maar een greep uit de vele sociale, educatieve en culturele activiteiten die onze vele duizenden gewaardeerde vrijwilligers organiseren in de buurt.

Oprichting van ANBO

ANBO is opgericht in 1976, na een fusie van de Bond voor Staatspensionering en de Algemene Bond voor Bejaarden. Met een 115-jarige geschiedenis als belangenbehartiger is ANBO de grondlegger van de AOW. Daarnaast bestrijdt ANBO al sinds de oprichting van de Algemene Bond voor Bejaarden eenzaamheid en sociaal isolement met lokale activiteiten. ANBO is in 1900 opgericht door Perio, wat de schuilnaam was van G.L. Janssen.
Liane den Haan heeft zich ten doel gesteld om van ANBO de meest invloedrijke belangenbehartiger voor senioren te maken. Met veel inhoudelijke expertise en een goede binding met leden weet ANBO wat er nodig is om de positie van ouderen in Nederland te verbeteren. Inkomen, wonen en gezondheid zijn de speerpunten, en onder andere de hervorming van het pensioen- en zorgstelsel en de (steeds kariger wordende) koopkracht van gepensioneerden zijn belangrijke onderwerpen. Met persoonlijke hulp en advies via de dienst Raad & Daad is ANBO een stevige partner voor leden. Tenslotte onderhandelt ANBO over voordeel en korting om de vaste lasten op zorg, schadeverzekeringen en energie flink te verlagen.
Regionale en lokale belangenbehartiging en zichtbaarheid is tevens van groot belang voor ANBO. In elke gemeente actief en dichtbij, dat is het doel! Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij ANBO. Niet alleen in de lokale belangenbehartiging en door het organiseren van een sociale omgeving, maar bijvoorbeeld ook als Wmo-voorlichter of ANBO Consulent. Daarnaast vullen enkele duizenden vrijwilligers de belastingaangifte in voor tienduizenden ANBO-leden.