HOME

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart is een Nederlandse bestuurster en CDA-politica. Ze is momenteel in dienst als burgemeester van de gemeente Delft sinds 2016.

Marja van Bijsterveldt

Marja van Bijsterveldt

Wethouder in Almere

Na de havo studeerde Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart Verpleegkunde. Na haar afstuderen vervulde ze tien jaar diverse leidinggevende functies in de gezondheidszorg. Op 28-jarige leeftijd werd ze in 1990 wethouder van Almere. Ze benadrukt: “Ik had nog geen politieke ervaring, behalve dat ik even actief was geweest bij het CDJA. Dus ik had geen idee van het lokaal bestuur en ook geen raadservaring. Dat ik meteen als wethouder aan de slag kon, had ik dan ook niet verwacht. Dit was eigenlijk mijn eerste echte politieke ervaring en meteen een sprong in het diepe.”

Jongste burgemeester van Nederland

In 1994 werd Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart benoemd tot burgemeester van Schipluiden, waarmee ze de jongste burgemeester van Nederland werd. Tot 1 januari 2003 vervulde ze deze functie en was ze actief als voorzitter van het CDA-Vrouwenberaad. In 2022 werd ze de voorzitter van het CDA, als eerste rechtstreeks gekozen door de leden. In mei 2006 werd ze een tweede termijn gekozen. Na het slecht verlopen van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, kreeg ze als partijvoorzitter te maken met een moeilijke tijd.

Staatssecretaris op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In februari 2007 verliet Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart het voorzitterschap van het CDA en werd ze staatssecretaris op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende IV. Ze was verantwoordelijk voor het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en lerarenopleidingen. Haar eerste wet betrof de invoering van de Kwalificatieplicht en de Wet Gratis Schoolboeken per 1 augustus.

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 werd Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart gekozen als lid van de Tweede Kamer. Tussen 2010 en 2023 diende ze als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de kabinetten-Balkenende IV en -Rutte I. Ze streefde naar een bezuiniging van 300 miljoen euro op passend onderwijs en een investering van 250 miljoen euro in een prestatiebonus voor leerkrachten. Op 6 maart 2012 was er een lerarenstaking van 50.000 leraren in Amsterdam Arena. Deze staking dwong haar tot aanpassingen. Hierbij werd de bezuiniging van 300 miljoen euro geschrapt maar de systeemwijziging bleef.

Burgemeester van Delft

Sinds september 2016 is Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart burgemeester van Delft, verantwoordelijk voor Veiligheid en Regio. Haar portefeuilles omvatten communicatie, openbare orde en veiligheid, regio en bovengemeentelijke samenwerking. Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart zegt: “Mensen zijn mijn passie. Daarom vind ik het een eer om in het lokaal bestuur te werken. Elke dag begeef ik me onder de mensen, en dat geeft me energie.”