HOME

De heer Wals is na zijn studie bedrijfskunde en informatica onder andere ruim zes jaar als DSI-geregistreerde beleggingsadviseur en financieel adviseur actief geweest.

Hij is oprichter van MKB Fonds en verantwoordelijk als algemeen directeur en fondsmanager voor de verschillende fondsen. Als zodanig is hij medeverantwoordelijk voor het selectie- en investeringsbeleid van MKB Participatiefonds I, II en III. De heer Wals vervult de functie van dagelijks beleidsbepaler en is medeverantwoordelijk voor de financiële organisatie en de fondsenwerving, alsmede de selectie, verwerving en het beheer van de participaties van het fonds. Tenslotte vervult Wals verschillende commissarisfuncties bij de deelnemingen van MKB Fonds.

Thomas Wals

Thomas Wals

Over MKB Fonds

MKB Fonds houdt zich sinds haar oprichting in 2011 louter bezig met het investeren en participeren in gezonde en volwassen MKB-(familie)bedrijven, met name bedoeld voor bedrijfsopvolging. Daarbij valt te denken aan (familie)bedrijven, waarbij de opvolger onvoldoende middelen heeft om de overname te financieren, of een gefaseerde verkoop door de oud eigenaar met een gefaseerde toetreding van de opvolger. Daarnaast hanteert MKB Fonds voor veel van haar participaties een ‘buy and build strategie’, waarbij de onderneming wordt uitgebouwd door vergelijkbare of complementaire ondernemingen over te nemen. Alle deelnemingen van MKB Fonds gezamenlijk genereerden in 2016 circa € 200 miljoen omzet en bieden werkgelegenheid aan honderden mensen in binnen- en buitenland.

Buy and build strategie

Een interessant praktijkvoorbeeld van een buy and build strategie die MKB Fonds heeft opgezet met haar deelneming is de case van Asian Gear International B.V. De in 2004 opgerichte Nederlandse scooterproducent Asian Gear, met het eigen merk ‘AGM’, laat haar scooters produceren in China en verkoopt deze via een landelijk netwerk van ruim 200 dealers in Nederland en België. MKB Fonds nam in 2015 een meerderheidsbelang in Asian Gear zodat zij samen de onderneming verder uit konden bouwen middels een buy and build strategie. Als onderdeel van deze strategie hebben er inmiddels twee overnames door Asian Gear plaatsgevonden en werd de onderneming in korte tijd fors uitgebreid.

In september 2016 nam Asian Gear de eveneens Nederlandse scooterproducent BTC International B.V. (‘BTC’), bekend van het gelijknamige scootermerk, over. In maart 2017 volgde een overname van de activiteiten van Nederlandse branchegenoot Hodi on Wheels B.V. (‘Hodi on Wheels’), welke de Europese scootermarkt bedienen met onder andere het merk Turbho. Door het samenbrengen van de scootermerken in één groep neemt Asian Gear met circa 22% marktaandeel een absolute nummer 2 positie in op de Nederlandse scootermarkt. Er werden in 2016 ruim 64.000 brom- en snorfietsen verkocht in Nederland en de markt groeit. Door de participatie van MKB Fonds heeft de onderneming deze stap kunnen zetten waardoor haar marktaandeel aanzienlijk werd vergroot en er een sterk blok is gevormd tegen buitenlandse scooterproducenten zoals Piaggio (Italië), SYM (Taiwan) en Kymco (Taiwan).

Nieuwe uitgifte van MKB Fonds

MKB Fonds heeft reeds drie fondsen uitgegeven, waarvan twee in de mixfondsstructuur en een obligatiefondsstructuur. Het totale fondsvermogen van de drie fondsen tezamen komt op dit moment uit op circa € 35 miljoen (exclusief de waardegroei). Tot op heden bleek de vraag naar de effecten hoog. In oktober 2015 is in slechts enkele weken de fondswerving van ons derde fonds, MKB Mixfonds III, succesvol afgerond. In april 2017 zal MKB Mixfonds IV gelanceerd worden, met een verwachte fondsomvang van € 15 miljoen tot € 20 miljoen.