HOME

Tjeerd Herrema is vakbondsbestuurder en wethouder geweest van de Gemeente Amsterdam en de Gemeente Almere. Hij werkt graag voor de publieke zaak met name daar waar zijn passie ligt: wonen en stadsontwikkeling. Zijn kracht ligt in resultaat behalen samen met anderen, vooral als er verandering nodig is, en die resultaten laten zien.

Tjeerd Herrema

Tjeerd Herrema

Start loopbaan

Als eerste baan komt Tjeerd Herrema bij de Provincie Friesland terecht als beleidsmedewerker economische zaken en werkt aan het Integraal Structuurplan Noorden des Lands, een samenwerking van de drie noordelijke provincies om de economie een boost te geven. Tjeerd: “Ik heb niet altijd de ambitie gehad om in een publieke functie te gaan werken, maar vanaf mijn studententijd was ik altijd wel maatschappelijk bezig, de publieke zaak is me dus wel op het lijf geschreven en zo heet mijn bedrijf ook.” Vervolgens heeft hij bij de gemeente van Leeuwarden als een van de jongste raadsleden voor de Partij van de Arbeid gewerkt. Na 6 jaar raadslidmaatschap bracht de liefde en zijn nieuwsgierigheid hem naar de grote stad Amsterdam.

Amsterdam

In 1991 verhuist Tjeerd Herrema naar de oostkant van Amsterdam, het gebied waar hij later stadsdeelvoorzitter wordt. Maar eerst start hij als beleidsmedewerker bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging. “Mijn eerste klus was direct een grote: het organiseren van de grootste demonstratie van de FNV op dat moment, tegen de kabinetsplannen voor de WAO. En een harde confrontatie met de PvdA van Wim Kok.” Voor de FNV lobbyt hij in de Tweede Kamer en zit namens de FNV in het bestuur van START uitzendbureau, de Sociale Verzekeringsbank en Arbeidsvoorziening. Ook adviseert hij vanuit de Sociaal Economische Raad de regering over de Algemene Bijstandswet en de Wet Sociale Werkvoorzieningen
In 1999 rolt Tjeerd Herrema min of meer per toeval weer in de politiek terecht. Als voorzitter van stadsdeel Zeeburg brengt hij vaart in de stadsvernieuwing van de Indische buurt en het ontwikkelen van nieuwe wijken als het Oostelijk Havengebied en IJburg. Voor de stadsdelen vervult hij een verbindende functie met het stadsbestuur en adviseert een beter bestuurlijk stelsel dat later ook is ingevoerd. Hij is lid van de gemeentelijke commissie integriteit. “Mijn hoogtepunt en inspiratie was de vernieuwing van de Indische Buurt, mijn dieptepunt was de moord op Van Gogh in Oost toen de stad enorm op spanning stond.” In 2006 vertrekt Tjeerd Herrema naar het stadhuis in Amsterdam als wethouder Verkeer & Vervoer, Wonen, Monumenten en Dienstverlening. Gericht op resultaat start hij de lobby om de Grachtengordel op de Werelderfgoedlijst te krijgen, en die staat er nu op. De stadsvernieuwing krijgt een ander gezicht onder zijn aanvoering met minder sloop en meer de bewoners als uitgangspunt en kracht van de vernieuwing. Voor het grootste infraproject in Nederland zet hij in 2008 zijn handtekening namens de gemeente: de verbreding van de A6/A9 waardoor een verkeersweg ingepakt wordt met een nieuw park zo groot als het Vondelpark. “De Noord-Zuidlijn was wel de lastigste klus, van optimisme naar realisme was daar nodig. De door mij in gang gezette reorganisatie gaf eindelijk een reëel zicht op kosten en planning, maar voor de uitkomst was ik ook politiek verantwoordelijkheid en voor mij reden terug te treden.”
Dan duikt hij het maatschappelijk middenveld in en wordt onder meer voorzitter van de Raad van
Toezicht Montessori Scholengemeenschap Amsterdam en voorzitter van de Raad van
Commissarissen van woningcorporatie Rochdale met de lastige opgave na het gedwongen vertrek van oud-bestuurder Möllenkamp de organisatie weer op de been te helpen en nieuwe focus te geven.
In 2012 vervolgt hij zijn loopbaan als stadsdeelvoorzitter bij de gemeente Amsterdam Zuidoost. Daar brengt hij nieuw leven in het historische kwakoefestival door een nieuwe generatie de vergunning te verlenen. “Een goede ingreep blijkt, want nu is het KwakuSummerfestival een van de leukste festivals in Amsterdam en kom ik er graag.”

Almere

Tussentijds wordt hij in 2015 wethouder Ruimte, Wonen en Wijken in de jongste stad van
Nederland: Almere, waar hij verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de Wereldexpo Floriade 2022. De ontwikkeling daarvan krijgt een versnelling en onder het motto ‘de beuk erin’ wordt gestart met de uitvoering. Ook lukt het een commerciële ontwikkelaar aan de ontwikkeling van de wijk te verbinden. “Het mooie van Almere is de ruimte voor vernieuwing in het wonen, zoals met de
Bouwexpo Tiny Housing, Oosterwold en Duin waar over de dijk een wijk in een duinlandschap ontstaat.” Voor deze verbeelding en lef kreeg de samenwerking tussen gemeente en de ontwikkelaar Amvest in 2017 de 2-jaarlijkse NEPROM- gebiedsontwikkelingsprijs. “Almere is nadat de bouw in 2015 bijna plat lag weer flink in de lift, zowel in aantal woningen maar ook in populariteit. Ook de daling van het aantal sociale huurwoningen is omgezet in een stijging als een van de weinige gemeenten. Deels door een veel hogere inzet om lege kantoren naar startersappartementen om te bouwen.”

Toekomstvisie

Tjeerd Herrema werkt nu tijdelijk via zijn adviesbureau publiekezaak.nu. Voor advieswerk, tijdelijk management, projectleiding of projectreview, toezichthoudende taken in de publieke sfeer, lezingen en dagvoorzitter, training en coaching. “Dit is tijdelijk, in between jobs zoals ze zeggen, want mijn kracht ligt in het samen met anderen in een organisatie van maatschappelijk belang het verschil brengen. Die verbinding met anderen heb ik nodig om te functioneren en te inspireren. Niet erbuiten staan maar ertussen, erachter of ervoor afhankelijk van wat nodig is. En focus aanbrengen om resultaat te bereiken, vooral als er beweging en vernieuwing nodig is. Ik ben een beweger, geen beheerder, en eentje die niet snel opgeeft. Ik zeg altijd: waar een wil is, is een weg. Dat kan soms drammerig overkomen, dus heb ik ook geleerd verder te komen door gas terug te nemen of een bocht te maken in plaats van rechtdoor.”

De meeste ervaring heeft hij opgedaan op het gebied van stadsontwikkeling en stadsvernieuwing daar ligt tegelijkertijd ook zijn passie: “Ik ben ook echt een stadsmens; ik hou van de stad en de mensen die de stad kleur geven. Ik draag graag bij aan de groene gezonde stad van nu en in de toekomst.” Tjeerd heeft veel ervaring met grote vaak meerjarige complexe projecten in de infrastructuur zoals de Noord-Zuidlijn of grote evenementen zoals SAIL, de Canal Parade en de World Expo Floriade 2022. Tjeerd zegt: “Opvallend hoe vaak er bij grote projecten nog dezelfde fouten gemaakt worden. Er kan veel meer van elkaar geleerd worden.” Tjeerd Herrema wordt vaak gekarakteriseerd als een ‘what you see is what you get’ persoon die betrokken en direct is. Als stijl van werken een kleur heeft dan domineert bij Tjeerd Herrema oranje, geel en groen. “De kleur oranje staat voor resultaten en die met elkaar delen, de kleur geel staat voor openheid voor nieuwe inzichten en zaken willen begrijpen en de kleur groen staat voor communicatie, betrokkenheid en toekomstvisie. Ik wil graag vernieuwen door mensen te verbinden.” Tjeerd Herrema woont waar hij werkt en is honderd procent betrokken zijn werk. Dat kenmerkt ook zijn manier van werken. “Ik kan niet tussen negen en vijf uur aan het werk zijn en daarna niet meer. Ik wil betrokken zijn bij de omgeving, ervaren hoe een stad werkt en wat er gebeurt.”

Achtergrond

Tjeerd Herrema wordt geboren in Harlingen en groeit op in een gereformeerd gezin in Damwoude. In het dorp was het niet vanzelfsprekend om door te studeren, maar zijn ouders stimuleerden hem om te gaan studeren. Na de middelbare school verhuisde hij naar Groningen en ging hij op kamers wonen en aan de HEAO studeren. “In Groningen kwam ik tot bloei en sloot ik me aan bij de Christelijke studentenvereniging genaamd Hendrik de Cock waar ik nog een jaar voorzitter van mocht zijn.” Na de HEAO koos Tjeerd Herrema nog voor een studie Bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier studeerde hij tot en met zijn propedeuse, waarna de politiek te veel tijd ging vergen.
Tegenwoordig woont Tjeerd Herrema in het centrum van Almere. Hij heeft al vele uithoeken van de wereld gezien zoals Tibet, Australië, IJsland, Uganda en Brazilië en hoopt daar nog vele plekken aan toe te voegen. Hij ziet graag films en is vaak in het theater of musea te zien. Voor zijn conditie en voor de looks sport hij door te fitnessen, fietsen en wat te tennissen.