HOME

De carrière van Herman Blom bestaat uit een afwisseling van werkzaamheden als bedrijfsarts, als bedrijfskundige en een combinatie hiervan. Op dit moment focust hij zich voornamelijk op zijn werk als bedrijfsarts. “Deze combinatie vind ik het leukste en hier haal ik de meeste voldoening uit.”

Herman Blom

Herman Blom

Persoonlijke aanpak

Herman Blom verhuurt zichzelf als bedrijfsarts en consultant. Als bedrijfsarts kiest hij voor een persoonlijke benadering. Cliënten worden begeleid om zo snel mogelijk weer op de werkvloer te integreren en Herman Blom voegt graag iets toe aan deze visie: “Ik probeer in elk contact met de cliënt de cliënt in beweging te krijgen. Bijvoorbeeld door in het gesprek niet meteen te beginnen over het medische probleem, maar te vragen naar iemands motivatie om te werken en wat het maakt dat diegene zich heeft ziekgemeld.” Op dit moment is er een schaarste onder bedrijfsartsen, daarom is Herman Blom gevraagd door de arbodienst mee te denken naar een oplossing om de schaarste aan te pakken. Zijn aanpak is kenmerkend: “Ik sta graag met de voeten in de klei, zo weet ik wat er in de praktijk gebeurt en op basis daarvan kan ik verbeteringen en ontwikkelingen doorvoeren.” Doordat Herman Blom zelf bedrijfsarts is en dus weet wat er in de praktijk speelt, kan hij vanuit dit perspectief meedenken. Ook in andere functies is hij voorstander van deze aanpak “Door zelf mee te draaien, weet je als beste wat er speelt en daar kun je op inspelen.” Als consultant begeleidt Herman Blom bedrijven die in de problemen zitten. Hij zorgt ervoor dat een bedrijf weer gezond wordt. “Hier komt ook mijn achtergrond als bedrijfsarts bij kijken; het bedrijf moet financieel gezond worden. Primair daarbij is het welzijn van medewerkers, dat moet ook worden verbeterd.”

Van zorgverlener naar bedrijfskundige

Van zorgverlener naar bedrijfskundige, die weg heeft een natuurlijk verloop gehad in de carrière van Herman Blom. Hij startte als politiearts. “Dit was een intensieve functie die bestond uit een combinatie van algemene geneeskunde, psychiatrie en bedrijfsgeneeskunde, dus toen ik aan de slag kon bij KPN (voormalig PTT) op de afdeling bedrijfsgezondheidszorg, greep ik deze kans. Vanuit deze functie groeide ik op een natuurlijke wijze door naar een commerciële managementfunctie.” Uiteindelijk begon zijn interesse in de zorgsector weer te groeien: “Ik wilde weer terug de zorg in, maar dan met een toegevoegd waarde, namelijk mijn bedrijfskundige kennis.”

Bestuurder in de zorg

Herman Blom kwam terecht bij een grote zorginstelling in Friesland als bestuurder en directeur. Zijn taken bestonden uit het realiseren van een toekomstbestendige marktpositie, het bedrijf uit de rode cijfers halen en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe zorgconcepten. “Ik heb vrijheden ingebracht, omdat ik vind dat mensen het beste functioneren als ze over een bepaalde vrijheid beschikken. Uiteraard heb ik daarnaast een strakke bedrijfskundige sturing neergezet.” Door wekelijks op de werkvloer mee te draaien, wist Herman Blom wat er speelde. Op basis van deze kennis en informatie zijn de innovatieve ontwikkelingen en verbeteringen ontstaan binnen de zorginstelling.

Golfen

Op dit moment ligt de focus van Herman Blom op de bedrijfsartswerkzaamheden, de consultancywerkzaamheden komen op de tweede plek. Hij vult geen volle werkweken meer. “Ik word ouder, ben de 65 gepasseerd en ik wil graag wat meer tijd voor mezelf. Ik wil meer op de golfbaan staan en meer tijd besteden aan mijn vrouw. Hobby’s uitvoeren is leuk als je er weinig tijd voor hebt, maar je moet jezelf wel intellectueel blijven uitdagen, anders word je sneller oud. Dus ik blijf mijn werkzaamheden voortzetten, maar dan op een lager pitje, maar niet met een lager ambitieniveau!”