HOME

Vincent van den Bosch is actief als subsidieadviseur en helpt bedrijven subsidieaanvragen te doen voor projecten en investeringen. In de loop der jaren heeft hij zich gespecialiseerd in de transportsector en de chemische industrie.

Vincent van den Bosch

Vincent van den Bosch

Transportsector en chemische industrie

Midden jarig negentig doet Vincent van den Bosch inhoudelijk kennis op van de transportsector. In die periode gaf Nederland veel subsidies aan transportbedrijven om deze energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken. Enerzijds werd het wegtransport verbeterd en anderzijds werd transport verplaatst van de weg naar de binnenvaart of trein. “In die periode deed ik veel ervaring op binnen deze sector en heb ik me hierin gespecialiseerd. Dit geldt ook voor de chemische industrie.” In de periode dat Vincent van den Bosch bij PNO Consultants werkte, bestond zijn klantenpakket ook uit deze twee sectoren en ook nu zijn deze twee specialisaties van belang voor de projecten die Vincent van den Bosch op de planning heeft staan.

Docent maritieme school

Via zijn netwerk in Letland komt Vincent van den Bosch in contact met de Latvian Maritime Academy in Riga. Op dat moment is de school bezig met het innoveren van de opleidingen en zoeken ze docenten die kunnen doceren op het gebied van innovatie binnen de scheepvaart. “Ik vind lesgeven, coachen en begeleiden erg leuk en daarom was ik meteen enthousiast. Ik heb een curriculum van tien lesblokken van elk twee college-uren bedacht waarin ik de leerlingen iets wil bijbrengen over onder meer duurzame scheepvaart met behulp van brandstofcellen, autonoom varen, veiligheid en windmolenparken op zee. Ik heb de afgelopen twintig jaar gewerkt met rederijen en voor verschillende zeehavens, waaronder de haven in Rotterdam, Amsterdam en North Sea Port. De kennis die ik toen heb opgedaan, wil ik gebruiken in mijn colleges.” Vanaf september 2019 zal Vincent van den Bosch met regelmaat afreizen naar Letland om colleges te geven.

Duurzaam project in Noorwegen

Ook is Vincent van den Bosch op dit moment bezig met een project in Noorwegen. Met een Noorse commerciële organisatie die transportbedrijven, rederijen en productbedrijven helpt verduurzamen, zet hij een duurzaam project op. “We zijn bezig met een project om kustvaartschepen nieuw te bouwen of om te bouwen, zodat gebruik gemaakt kan worden van waterstof. De aandrijving en hulpsystemen moeten voorzien worden van brandstofceltechnologie. Het doel is om een zo groot mogelijk deel van de energiebehoefte op een schip op waterstof te laten lopen.” Vincent van den Bosch zorgt ervoor dat het project financieel zal worden gesteund door de Europese Unie en de Noorse overheid.

Green Chemistry Campus

Vanuit zijn eigen onderneming vervult Vincent van den Bosch ook nog een aantal projecten, waaronder de Green Chemistry Campus. Voor deze organisatie is hij de vaste adviseur geworden. De Green Chemistry Campus werkt aan de opschaling van nieuwe, duurzame materialen en chemicaliën voor vooral de bouwmaterialen- en verpakkingsindustrie. De nieuwste biobased en andere circulaire technieken worden ontwikkeld in laboratoria en leden van deze organisatie kunnen deze technieken testen in demoruimtes en gebruik maken van kantoorruimtes. Als één van de faciliteiten verzorgt Vincent van den Bosch de ondersteuning bij het verkrijgen van financiering voor projecten op de Campus en voor leden van de Community elders. Niet alleen met subsidieaanvragen, maar ook met bancaire financieringen en crowdfunding.