HOME

Dion Bartels was een bekende Nederlandse advocaat en is nu nog steeds werkzaam als jurist. Hij verwierf zijn bekendheid met het bijstaan van gedupeerden van malafide beleggingsfondsen. Een van de bekendste fraudezaken die hij aan het licht bracht, is Palm Invest. Hier heeft hij ook een boek over geschreven.

Dion Bartels

Dion Bartels

Gemeenteraadslid

Na een jaar op de Koninklijke Militaire Academie te hebben gezeten, kwam Dion Bartels erachter dat de opleiding tot officier niet bij hem paste. Hij koos voor een studie Rechten in Utrecht. Op zijn drieëntwintigste studeerde hij af en was hij advocaat. Toen hij afstudeerde was hij ook gemeenteraadslid voor de VVD in Utrecht, iets wat hem aanvankelijk meer interesseerde: “Als gemeenteraadslid kon ik veel met mensen werken en tegelijkertijd werken met geldstromen, vastgoed en procedures, waar ook mijn interesses naar uitgingen.” Dion Bartels ontdekte zijn passie voor vastgoed en besloot zich hier verder in te ontwikkelen. Een paar jaar na zijn afstuderen besloot hij nog een postdoctorale opleiding te volgen: de Master of Real Estate. Tijdens deze studie specialiseerde hij zich in vastgoed- en beleggingskunde. “Ik heb niet alleen mijn kennis en kunde verbreed met die opleiding, ik heb ook mijn netwerk vergroot. Je doet je intrede in de vastgoedwereld en legt contacten met grote vastgoedondernemers. Dat gaat allemaal wat makkelijker omdat je studievrienden zich ook binnen het vastgoed bevinden.”

Palm Invest

In 1985 startte Dion Bartels zijn eigen advocatenkantoor. Hij richtte zich in het begin voornamelijk op het opsporen van fraudezaken. Palm Invest is de bekendste zaak waar hij aan werkte. “De mannen achter Palm Invest investeerden zogenaamd in groeistaat Dubai. Waar ze dat geld vandaan haalden, vond ik een interessante zaak.” Dion Bartels zette zich ook in als advocaat van de gedupeerden van dit beleggingsfonds. “Ik heb in die tijd opmerkelijke dingen en dubieuze situaties meegemaakt, die gebeurtenissen wilde ik graag op papier zetten. Daarom ben ik een boek gaan schrijven over het Palm Invest-beleggingsfonds.” In 2010 werd het boek ‘Palm Invest – Het begin, het grote geld, justitie, advocaten, de ontvoering en de rechtszaak’ gepubliceerd. Dit leverde hem veel media-aandacht op. Nu wordt Dion Bartels nog steeds met enige regelmatig benaderd voor het boek en voor een verfilming van het boek.

Bartels Consultancy

Bartels Consultancy heeft Dion Bartels in 2013 opgericht. Vanuit zijn bedrijf verhuurt hij zichzelf als consultant, hij geeft commercieel juridisch advies aan bedrijven en organisaties. Maar de laatste jaren focust hij zich eigenlijk alleen op het aanvechten van OZB-aanslagen voor vastgoedondernemers. “Een klant vroeg me ooit waarom ik geen WOZ-zaken deed, omdat ik zo goed ben in geldstromen en procedures en thuis ben ik de wereld van vastgoed. Toen besloot ik dat op te pakken en bleek er veel vraag naar te zijn. Een wetswijziging in 2015 zorgde er helemaal voor dat ik nieuwe business aantrok en de wind in de rug kreeg.”

Wizard of WOZ

Omdat Dion Bartels echt goed bleek te zijn in de WOZ-zaken, wordt hij ook wel de Wizard of WOZ of de Tovenaar van WOZ genoemd. “Het is echt een pseudoniem voor mij geworden. Het staat ook op mijn naambordje bij mijn kantoor in Utrecht.” De werkwijze van Dion Bartels kenmerkt zich door zijn oprechte interesse en eerlijkheid. Dion kent al zijn klanten en weet ook om wat voor vastgoed het gaat; hij gaat altijd even kijken bij het desbetreffende vastgoed. Bovendien is hij niet alleen goed in procederen, maar weet hij ook op de juiste wijze zaken te schikken. “Ik ben hard op de procedure, keihard op de inhoud en zacht in de communicatie.” Hij hanteert de no cure co pay-methode, omdat hij ervan overtuigd is dat hij elke zaak wint. “Ik win 95 procent van de zaken en ik heb te maken met vijf procent snijafval. Soms vergeten klanten mij iets te melden, soms vergeet ik zelf iets, want ik maak uiteraard ook weleens fouten. Dan heb ik een probleem, want ik heb een goede relatie met mijn klanten. Maar ik zorg ervoor dat ik het jaar erop altijd weer goed maak. Want twee dingen in het leven weet je zeker: één; morgen komt de zon weer op en twee; elk jaar krijg je weer een OZB-aanslag en moet je belasting betalen.”

Planschade Instituut BV

Dion Bartels heeft sinds kort aandelen gekocht van Planschade Instituut. Dit bedrijf richt zich op het planschaderecht. Planschade is schade die ontstaat na een wijziging van de planologische situatie. Bijvoorbeeld schade als gevolg van een planologische wijziging in de omgeving van het perceel (indirecte planschade) of schade als gevolg van een planologische wijziging op eigen perceel (directe planschade). “Om een voorbeeld te geven: als je ergens woont waar een hoogspanningsmast of een windmolenpark aan het einde van je tuin wordt geplaatst, of er zijn plannen voor een industrieterrein naast je deur. Dan is de kans groot dat je het daar niet mee eens bent. Dan kun je daar een zaak tegen aanspannen en dat kan dan via Planschade Instituut BV.”